URČENÍ OTCOVSTVÍ POMOCÍ DNA TESTU

Určení otcovství pomocí vyšetření DNA je v dnešní době nejrozšířenější a nejpřesnější způsob testování příbuznosti (otec-dítě, sourozenci, apod.).

Provádíme DNA vyšetření – určení otcovství (genetické profilování)

Family

1) klasické trio – matka, dítě, potenciální otec
2) duo – dítě, potenciální otec (doporučený souhlas matky s vyšetřením)
3) nezvěstný potenciální otec – matka a otec nezvěstného muže, matka a dítě
4) dva potenciální otcové, matka a dítě

Zadání vypracování znaleckého posudku
- soudy ČR
- státní zastupitelství
- soukromé osoby - pro účely získání státního odbčanství dítěte
- soukromé osoby - s testováním souhlasí jak potenciální otec, tak matka dítěte

Zadání vypracování komerčního testu
- soukromé osoby - s testováním souhlasí jak potenciální otec, tak matka dítěte
- vyšetření bez matky - potenciální otec je zákonný zástupce dítěte a matka souhlasí s vyšetřením

Pracovníci DNA laboratoře prochází od roku 2004 pravidelnou externí kontrolou kvality (EQA) pod dozorem Národní referenční laboratoře pro DNA diagnostiku.

Znalec RNDr. Petr Štolba přelicencoval dle zák.254/2019Sb, veden pod Seznamem znalců.