ProvedenÍ odbĚru - pokyny

Odběr biologického materiálu - forenzní genetika

Stěr bukání sliznice nylonovým tamponem - návod přiložen u odběrové sady.

Odběrová souprava obsahuje:
1. Návod odběru
2. Tampony – až 6-8 ks (2ks pro každou osobu: údajný otec, matka, dítě a 2 náhradní)
3. Rukavice na jedno použití
4. Objednávkový formulář a souhlas s odběrem a vyšetřením
5. Přiložená obálka k odeslání
Odběr biologického materiálu od každé osoby trvá asi 30 sekund.

test set

Nestandardní materiál – jiný než tampony pro odběr bukálních stěrů nezpracováváme.

Při odběrech dětí můžete odběrovým tamponem setřít dudlík (dudlík před odběrem můžete navlhčit / opláchnout čistou vodou)

Pokyny k odběru – kočky, psi
Vyšetření provádíme ze vzorků krve či bukální sliznice. Při získávání biologického materiálu dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. Kontaminace naprosto znehodnotí vyšetření (falešné určení proDNA profilu atd.). Laboratoř nezodpovídá za chyby vyšetření způsobené kontaminací vzorku, nevhodným materiálem k vyšetření, špatně/nečitelně označeným vzorkem či záměnou vyšetřovaných jedinců.Pokud odebíráte vzorky od více jedinců, použijte jednorázové rukavice na každého jedince nebo si pečlivě umyjte ruce po každém odběru, zamezíte tak kontaminaci vzorku.
U každého jedince je provedena izolace DNA a kontrola kvality izolované DNA, část vzorku DNA je uchována pro kontrolu či dovyšetření.

Pokyny k odběru – ptáci
Vyšetření provádíme ze vzorků krve či peří. Při získávání biologického materiálu dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci vzorku. Kontaminace naprosto znehodnotí vyšetření (např. falešně positivní výsledky u infekcí, nemožnost určení pohlaví, atd.). Laboratoř nezodpovídá za chyby vyšetření způsobené kontaminací vzorku, nevhodným materiálem k vyšetření, špatně/nečitelně označeným vzorkem či záměnou vyšetřovaných jedinců. Pokud odebíráte vzorky od více jedinců, použijte jednorázové rukavice na každého jedince nebo si pečlivě umyjte ruce po každém odběru, zamezíte tak kontaminaci vzorku.
U každého jedince je provedena izolace DNA a kontrola kvality izolované DNA, část vzorku DNA je uchována pro kontrolu či dovyšetření.

Peří
Pro analýzu DNA lze použít 3 – 5 tzv. „živých per“, to znamená peří obsahující pulpu (dřeň). Peří bez dřeně nelze použít, protože v nich není obsažena jaderná DNA a korová vrstva peří je též tvořena bezjadernými buňkami. Vytržená pera ihned uschovejte do igelitového sáčku a uzavřete, pečlivě označte – shodně s identifikačními údaji na žádance.
Krev
Odběr krve může provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací. Papoušci mají jaderné erytrocyty a trombocyty, tudíž pro analýzu DNA stačí několik kapek krve odebraných nejlépe do mikrozkumavky s antikoagulantem K2EDTA či K3EDTA (zkumavka na krevní obraz, obvykle s fialovým uzávěrem). Po nakapání krve do zkumavky opatrně promíchejte krev s antikoagulantem a pečlivě označte údaji shodnými s údaji na žádance.
Odběr krve je dále možný na odběrový tampon, který zasíláme na vyžádání. Pootočením uzávěru otevřete tubus s odběrovým tamponem, tamponem nasajte vzorek krve, stačí 1 – 2 kapky. Vhodný je vzorek kapilární krve, např. z drobného vpichu do prstu či odstřižením konečku drápu. Tampon ihned vložte do tubusu, ale úplně nezavírejte, nechte cca 20 minut nebo déle, dle množství krve uschnout, pečlivě označte údaji shodnými s údaji na žádance.