Příbuzenské testy - Test sourozenectví

Test sourozenectví je součástí testů užších vztahů v rodině.
V testu sourozenectví zjišťujeme, zda jsou dva lidé vlastní sourozenci a proto mají oba rodiče společné nebo polosourozenci (nevlastní sourozenci) s jedním společným rodičem. Tento test může přinést informaci o možném společném rodiči (většinou otci), ke kterému je potom možné přiřazovat další možné potomky nebo sourozence.

Jsou situace, při níž není možné potenciálního společného rodiče - otce otestovat (zemřel), ale lze otestovat jeho přiznané (vlastní) děti. Potenciální otec má např. dvě děti se dvěma různými ženami, pomocí tohoto testu můžeme určit hypotézu, že tyto děti mají jednoho společného otce.
Genetická studie je základem pro statistický výpočet pravděpodobnosti, v jakém příbuzenském vztahu lidé jsou. Prověřují se základní hypotézy jako: sourozenec, polosourozenec a vzájemně nepříbuzní lidé. Pro všechny tři varianty se vypočítá procento pravděpodobnosti.
Možný výsledek: 96% sourozenci, 3,8% polosourozenci, 0,2% nepříbuzní; podle výsledku předpokládáme, že jedinci jsou skuteční sourozenci.

Test bratr - bratr (otec - syn, dědeček - vnuk)
Test sestra - sestra (matka - dcera)
Test bratr – sestra (plný sourozenecký test)

Test bratr - bratr
Existují dva možné testy mezi bratry:

1) Test Y-Chromzomu - velmi vysoká přesnost (99,9+%)

  • Slouží k určení, zda dvě nebo více osob mužského pohlaví mají stejného biologického otce.
  • Každý muž má chromozomu Y, který se dědí z otce na syna. V důsledku toho otec a všichni jeho synové mají stejný chromozom Y.
  • Pokud chcete vědět, zda tito muži mají také stejnou matku, měli byste objednat mít plný sourozenecký test.

2) Test bratr – sestra (plný sourozenecký test)

Test sestra - sestra
Existují dva možné testy mezi sestrami:

1) Test X-Chromozomu

  • Slouží k určení, zda dvě nebo více žen s různými matkami mají stejného biologického otce.
  • Velmi vysoká přesnost (99,9 +%)
  • Každý muž má pouze jeden chromozom X, který se dědí z otce na dceru. V důsledku toho otec předává všem svým dcerám stejný chromozom X.

Pokud chcete vědět, zda tyto ženy mají také stejnou matku, měli byste objednat mít plný sourozenecký test.

2) Test bratr – sestra (plný sourozenecký test)

Test bratr – sestra
Plný sourozenecký test - velmi vysoká přesnost, nutný vzorek společného rodiče (99,0%)

  • Slouží k určení, zda jsou dva nebo více lidí mají stejného biologického rodiče (stejného otce a stejnou biologickou matkou).
  • U sourozenců je větší shoda genetických znaků než u nepříbuzných osob.
  • K testování sourozenců je použit větší počet genetických znaků (20 STR lokusů).