Veterinární testy - dočasně nedostupné

Příbuzenské testy psů (určení profilu jedince)
Příbuzenské testy koček (určení profilu jedince)
Příbuzenské testy papoušků rodů Ara a Amazona
Určení rodu (druhu) organismu z biologického materiálu

Příbuzenské testy psů
Provádíme testování DNA profilu psů a zároveň lze na vyžádání z vyšetřených profilů sestavit paternitní expertizu (test vzájemné příbuznosti). Vyšetřované znaky jsou ve shodě s doporučením ISAG.

Text v přípavě!


Příbuzenské testy koček

Provádíme testování DNA profilu koček a zároveň lze na vyžádání z vyšetřených profilů sestavit paternitní expertizu (test vzájemné příbuznosti).Vyšetřované znaky jsou ve shodě s doporučením ISAG.

Text v přípavě!


Příbuzenské testy papoušků rodů Ara a Amazona

Provádíme testování DNA profilu koček a zároveň lze na vyžádání z vyšetřených profilů sestavit paternitní expertizu (test vzájemné příbuznosti).

Text v přípavě!

Určení rodu (druhu) organismu z biologického materiálu (krev, peří, tkáně, listy, semena)
Provádíme testování púvodu biomateriálu (tkání, stěrů, tělních tekutin, srsti atd.), pomocí sekvenování mitochondriálních genů (COI, rbcL, matK, cyt b), dle doporučených postupů pro DNA barkódování. Získaná data (sekvence DNA) jsou srovnány s mezinárodní databází GeneBank.

Text v přípravě!